A Miniszterelnökséget pályázatot hirdet a Magyar Falu Program alprogramja alapján az ország teljes területén működő, 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települési önkormányzat(ok) tulajdonában lévő óvodák játszóudvar-, udvar- és eszközfejlesztésének támogatására.
A támogatás célja, hogy a vidéki kistelepüléseken élő gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését segítse, valamint hogy a létrehozott játszóudvarok, fejlesztő eszközök hozzájárulnak, a kisgyermekek fejlődési lehetőségeihez, így a vidéki élet jobbá, vonzóbbá váljon a családok számára.

Úgy gondoljuk, hogy egy óvodakert kialakítására nagyszerű lehetőség! Hogy könnyebb legyen a tervezgetés érdemes végignézni az ezen a linken elérhetőek óvodakerti eszközeinket, valamint ezt az oldalt, ahol elkészült, komplex, gyönyörű óvoda- és iskolakerteket nézegethet: Óvodakertek

A támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül, azaz a támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege 5 millió forint, a Támogató a támogatott projektek esetében 100%-os mértékű támogatási előleget biztosít. 

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Óvodaudvar, játszóudvar kialakítása, felújítása, korszerűsítése (pl. kerékpártároló, babakocsi tároló létesítése, kerítés építése, javítása, zöldterület fejlesztése, ivókút építése, új burkolat kialakítása, kültéri játszóeszköz és berendezés fejlesztésére, egyéb fejlesztések ideértve a kültéri tároló kialakítását, felújítását);
 • A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklete szerinti játszóudvar követelményeknek megfelelő, eszközök és felszerelések beszerzése: kerti asztal, kerti pad, babaház, udvari homokozó, takaróháló, mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő, mozgásigényt kielégítő eszközök, takarítóeszközök, kerti munkaeszközök, szerszámok, tűzoltó készülék

Csak a fenti pontokkal együtt (önállóan nem) támogatott tevékenységek:

 • Udvari akadálymentesítés;

ezek szintén, de mértékük az összes elszámolható költségre vetítve max. 7 % lehet:

 • Projekt-előkészítés, tervezés (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége);
 • Közbeszerzési eljárások lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás díja);
 • Műszaki ellenőri szolgáltatás;
 • Projektmenedzsment.

Kötelezően megvalósítandó tevékenység: tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

A törvény szerint az óvodai játszóudvar, az iskolai udvar akkor megfelelő, ha alapterülete az óvodában lehetővé teszi valamennyi gyermekcsoport-, az iskolában valamennyi osztály tagjainak egyidejű befogadását és egészséges, biztonságos körülmények közötti foglalkoztatását.

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2020. december 31.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó
felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/ társulásnak rendelkeznie kell hivatali kapuval; a kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2019. augusztus 26. és 2019. szeptember 10. között van lehetőség.

A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:

 • Települési önkormányzatok egy főre jutó adóerő-képessége a 2018. év adatai alapján;
 • A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján;
 • A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján;
 • A Magyar Falu Program jelen pályázati kiírásához való viszonya, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel

Kizárólag olyan játszótéri eszközök beszerzése számolható el, amelyek tanúsítvánnyal rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a megjelölt célcsoport (3-6 korosztály) igényeinek megfelelnek. Az elszámolni kívánt eszközhöz kapcsolódó tanúsítványt az elszámoláshoz szükséges benyújtani.

A kiírás itt érhető el:

https://www.kormany.hu/download/b/59/a1000/8_Kiiras_%C3%B3vodaudvar.pdf