Budapest Főváros Közgyűlésének Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottsága idén is meghírdeti a Környezetvédelmi Alap nyílt pályázatát, elsősorban az alábbi témakörökben, az alábbi célok megvalósítása érdekében:

 • a szilárd hulladék csökkentése, a levegőminőség és vízminőség javítása akciókkal és szemléletformálással,
  • a zöld és háztartási hulladék csökkentése, illetve különösen a műanyag-termékek – ünnepi és reklám eseményekhez szervezett tömeges – felhasználásának (léggömb-, lampioneregetés) csökkentése;
   • a szelektív hulladékgyűjtés eredményességének, hatékonyságának növelése,
   • hulladékgyűjtő akciók szervezése,
   • környezetbarát, biológiailag lebomló tisztítószerek, eszközök alkalmazása,
  • a lakossági hulladékégetés káros hatásainak csökkentése;
 • a tudatos és megfelelő vízgazdálkodási szemlélet erősítése,
  • a csapadékvíz helyben tartása: az ingatlanon belüli, önellátó esővíz-visszatartás és hasznosítás;
 • a fővárosi zöldfelületek létrehozása, megújítása, megfelelő gondozása, biológiai aktivitás, sokféleség növelése,
  • az avar és kerti zöld hulladék megfelelő helyben történő komposztálása;
  • különösen a zöldfelületekkel rosszul ellátott helyeken: társasházi belső udvarok zöldesítése, valamint társasházi balkonkertészet, új zöldhomlokzat és zöldtető létrehozása;
  • méhbarát kert, madárbarát kert, rovarhotel létesítése;
 • a budapesti helyi védett természeti területeken akciók és szemléletformálás,
  • a civil és önkéntes aktivitás növelésével járó programok szervezése és lebonyolítása,
  • tanösvények létrehozása, fenntartása,
  • a helyi védett területeken folytatott természetvédelmi vizsgálatok, kutatások, elért eredmények és a természetvédelmi kezelések hatásainak bemutatása;

Fontos tudnivalók:

A pályázat témaköreire összesen 58 623 ezer forint áll rendelkezésre.

Legfeljebb a tervezett költségek 75 %-ra kapható támogatás, a pályázat benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a legalább 25 %-nyi saját rész meglétének hitelt érdemlő igazolását. Az önrészbe önkéntes munka nem számítható be. A támogatásra pályázó projektek a pályázat benyújtását követően saját felelősségre megkezdhetők, de a beérkezett pályázatok elbírálásáról szóló döntés dátumáig kiállított számlák a támogatásként nyújtott összeg terhére nem számolhatók el, azok önrésznek minősülnek.

A pályázat részletes kiírása és az űrlapok elérhetők a www.budapest.hu honlapon, továbbá a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest, V. kerület, Bárczy István utca 1-3.; hétfő és szerda: 8.00-18.00, kedd és csütörtök: 8.00-16.30, péntek: 8.00-14.00). A pályázatokat Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalához (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) 2019. szeptember 16-ig (érkezés dátuma!) lehet benyújtani postai úton vagy az Ügyfélszolgálati Irodában személyesen 2019. szeptember 16-án 15:00 óráig. A borítékra ezt kell ráírni: Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2019.A kiíró a pályázatokat legkésőbb 2019. december 31-ig elbírálja, a pályázók értesítéséről 2020. január 31-ig gondoskodik.

Amennyiben a pályázó által kért mértékűnél kisebb támogatás kerül megítélésre az elbíráláskor, akkor a pályázónak az önrész növelésével kell megvalósítania a projektet.

Résztvevők:

 • A pályázaton részt vehet minden, a Rendelet 9. § (1) bekezdése szerinti civil szervezet, budapesti telephelyű köznevelési intézmény, budapesti telephelyű felsőoktatási intézmény és budapesti társasház, amely az elnyert összegből Budapest közigazgatási területén végez környezet- és természetvédelmi tevékenységet.
 • A pályázó szervezet a Környezetvédelmi Alaphoz csak a Rendelet előírásainak megfelelő, induló, meg nem kezdett beruházással, tevékenységgel pályázhat.
 • A pályázó szervezet működése, a projekt közvetett költségei a Környezetvédelmi Alapból nem támogathatók, így pl. a bérleti díj, iroda fenntartási költsége, állományi bér és járulékai.
 • A Környezetvédelmi Alapból nem támogatandók a pályázati célokkal közvetlenül nem összefüggő burkolatépítések, valamint gép- és eszközbeszerzések.

A pályázatok elbírálásának szempontjai

Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek:

  • minél kisebb költség mellett minél nagyobb új biológiai aktivitást eredményeznek, illetve minél hatékonyabb környezeti hatást eredményeznek, vagy
  • a zöldfelületek létrehozása, illetve megújítása során minél kisebb költség mellett többszintes, őshonos növényállomány telepítését valósítják meg minél nagyobb önkéntes aktivitással, vagy minél kisebb költség mellett minél több fővárosi helyszínen történő szakszerű komposztálást eredményeznek,
  • a fővárosi helyi védett természeti területeket érintő programok, akciók esetén minél magasabb szakmai színvonalú munkát és minél szélesebb körű szemléletformálást, illetve minél nagyobb önkéntes aktivitás elérését eredményezik.
  • A pályázat elbírálása során további előnyt jelent, ha a pályázat tartalma minél inkább megfelel a pályázati felhívásban részletezett fő-, vagy altémaköröknek.

További infók: http://budapest.hu/Lapok/2019/palyazati-felhivas-kornyezetvedelmi-alap-2019.aspx

Iskolakerti eszközeink között több típusú rovarhotel, interaktív tábla és magaságyások segíthetik a pályázatok megvalósulálást!