Óvodakerti jó gyakorlatok néven hirdet pályázatot az Iskolakertekért Alapítvány, óvodakertet működtető közösségek számára.

A pályázati díjakat több cég ajánlotta fel, mint pl. az Alapítványi pályázatokat évek óta támogató Nádland Kft. is.

Pályázók köre
Pályázatot nyújthat be bármely olyan Kárpát-medencében működő magyar nyelvű közösség, mely kertet művel óvodás korú gyerekek aktív bevonásával, saját területen vagy külső helyszínen és a pályázó tagja az Iskolakert-hálózatnak.

A pályázat célja
Az óvodakert a gyermeknevelés egyik kiemelt színtere, hiszen a szabadlevegőn való mozgásos játéktevékenységek mellett számtalan lehetőséget biztosít a gyermeki személyiség kibontakoztatásához, az egészséges, tevékenységekben megnyilvánuló fejlődéshez. A természethez fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása itt igazán életszerű.

Az Alapítvány sok iskolai jó gyakorlatot gyűjtött be már országszerte, melyet közvetít iskolai kertészkedést tervező vagy végző közösségeknek. Óvodai jó gyakorlatai viszont még kevesen vannak. Ezért jó példákat, megvalósításokat keresnek az óvodák köréből is, hogy tudásbázisunkat, ötlettárunkat gyarapítsák.

Benyújtandó dokumentumok:
1. Kitöltött adatlap (1. sz melléklet)
2. Megfogalmazott óvodakerti jó gyakorlat. A tartalom kifejtését word formátumban (szabad szerkezetben) kérjük.
3. Minimum 15 db jó minőségű fényép jpg formátumban (több is lehet), mely a megfogalmazott szöveges tartalom illusztrálására szolgál.
4. Kitöltött nyilatkozat fényképhasználatról (2.sz melléklet; hivatkozott jogszabály: https://www.adatvedelmirendelet.hu/wp-content/uploads/Infotv.m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s07.27.-1.pdf)

Tartalmi követelmények:
Az óvodakerti jógyakorlat kötelezően tartalmazza az alábbi elemeket:
• Óvodakerti tevékenységek bemutatása: a kertben végzett, illetve azon csoportszobai tevékenységek egyaránt, amelyek szorosan az óvodakerthez kötődnek. (A tevékenységek lehetnek kertészetiek, megfigyelések, kísérletek, feldolgozások, kézművesség, hagyományápolás, közösségi események felnőttek bevonásával, stb., de mindnek a kerthez kell kötődnie.)
• Kérjük a leírt tevékenységeket rendszerbe foglaltan megjeleníteni, bemutatva a tevékenységek egymásra épülését, évkörös folyamatát, hogy azok komplexen mutassák be a jó gyakorlatot.
• Gyerekek bevonásának módja (milyen időkeretben, egyszerre hány gyerekkel).
• Óvodakert nyári fenntartásának módja.
• Téli, óvodakerthez köthető tevékenységek.

A benyújtás ideje és módja:
2019. augusztus 15-ig nyújtható be elektronikusan, a levél tárgyába be kell írni: Óvodakerti jó gyakorlatok – pályázat benyújtása

Hiánypótlás
Hiánypótlásra felszólítás után 5 napon belül, egy alkalommal van lehetősége a pályázónak.

A kiválasztott három legjobb pályázat nyereményei:

• Nádland Kft. 100 000 Ft értékű árukészlete;
• Nagykutasi Viktor kertész által felajánlott 100 000 Ft értékű minőségi kerti szerszámok;
• Oázis Kertészet 100 000 Ft értékű vásárlási utalványa, mely beváltható az ország bármely Oázis áruházában.

A nyereményhez jutás módja: személyesen egyeztetve a nyertesekkel.

A pályázat elbírálásának szempontjai
• minél több és sokoldalúbb, egymásra is építő óvodakerti tevékenység jelenik meg;
• a tevékenységek építenek a gyerekek aktív részvételére és kerti munkájára;
• a leírt tevékenységek mások számára is példaértékűek;
• megvalósításuk a lehető legköltséghatékonyabb.

A pályázatok bírálatának határideje: 2019. augusztus 31.

További információ, beadás:

www.iskolakertekert.hu