Az iskolakert funkciói

„Nem csak kertművelésről van szó, mivel eközben valójában interdiszciplináris képzés történik.” – Horváth András, iskolaigazgató

Az iskolakert fő célja, hogy kézzelfogható, gyakorlati tapasztalatot nyújtson a tanulóknak a munkáról, értékek előállításáról és annak védelméről, gondozásáról. Egy kisebb-nagyobb tankert minden iskolában kialakítható.

Az iskolakert szemléltetőkert, ahol elsődleges cél a növények alaktani és hasznosíthatósági (élelmiszer, fűszer, dísz- és gyógynövény) megismerése.

Az iskolakert konyhakert, ahol a megtermelt élelmiszereket (saláta, retek, bab, tök stb.) közvetlenül a tanulók illetve az iskola közössége élvezhetik.

A kert tartalmaz ökológiai bemutató tereket is: magas ágyás, madárvédelmi berendezések (etető, odú), ahol a tanulók közvetlen tapasztalatot szereznek az állat- és növényvilág tagjainak az életközösségben betöltött szerepéről, viselkedéséről. Ezáltal megismerik a természetes és ember által művelt környezet szépen összerendezett, harmonikus működését.

Egy tankert alapvetően
három alkotóelemből áll

Megépített iskolakert – tervezés, kivitelezés – épített
elemei, műtárgyai és annak üzemeltetése (fenntartása),
ez a kert „építészete és fenntartása”

Az iskolakerti munkákban használt növények és termesztéshez szükséges anyagok, kerti eszközök, ezek a „kert eszközei és anyagai”

Az iskolakertben tartott foglalkozások, az ültetéstől a
betakarításig elvégzendő munkák, feladatok – ezek alkotják a kert „alkotói tevékenységét, munkáját”