A Magyar Rovartani Társaság által szervezett internetes szavazás idei győztese, így az év rovara 2016, megtisztelő cím birtokosa a mezei tücsök lett. Az egész nyáron csak zenélő, a télre nem gondoló tücsököt Aiszoposz híres fabulájából minden gyerek ismeri. Azt azonban már kevesebben tudják, hogy a tücskök ciripelése nem csak a nyári esték elmaradhatatlan, végtelen nyugalmat árasztó zenéje, hanem hőmérőként is funkcionálhat. Ha érdekli, hogy készíthetünk tücsök hőmérőt, vagy hogy hányféle dallamot húznak el a nyár folyamán prücskök, olvasson tovább!

Tücsök a tücsöklyuknál

Tücsök őrzi a tücsöklyukat

Fekete frakkos zenész

A mezei tücsök nagyjából 2 cm hosszú, robosztus testfelépítésű, csillogó fekete színű rovar. Lábaik rövid, vaskos ugrólábak, ezzel nem lesznek távolugró bajnokok, gyors futással azonban mégis képesek eliszkolni veszély esetén. Bár mind a két nem két pár szárnnyal rendelkezik, repülni mégsem tudnak velük. A szárnyaknak azonban a hímeknél különös szerepük van, mivel a fedőszárny a hangadó szervük. A szárny fonákján az egyik kiemelkedő ér a ciripelőér, amin a mezei tücsöknél nagyjából 140 kis kiemelkedés sorakozik. Ez a ciripelő csapsor, amelyen a másik szárny szélén található kiemelkedést végig húzva keletkezik a reszelő hang.

Cirip-cirip több frekvencián

A tücsköknél csak a hímek ciripelnek, repertoárjuk összesen hatféle különböző funkciójú énekhangtípusból áll. A mezei tücskök ezek közül négyet használnak. Az egyes énekek ritmikája az összes fajra jellemző, és a fajtársak közötti kommunikációt szolgálja. A hím tücskök  a jól ismert ciripeléssel hívják szívük választottját, és védik saját kis territóriumukat. Amennyiben a tücsök hölgy a hím közelébe ér, a hívó hang lehalkul, és lágy udvarló énekbe csap át. Hím fajtárs közeledtével azonban újra felerősödik a hang, ami éles, rivalizáló ciripelésbe torkollik.

Otthon, édes otthon

Csukás István téli tücsök meséiből megtudhatjuk, hogy a tücskök a zöld, illatos réten érzik otthon magukat. Lakásul már lárva koruktól kezdődően nagyjából 40 cm hosszú lakócsövet ásnak maguknak. A  hímek rendben tartják környezetüket, hisz a bejárat előtt lerágva a növényzetet, kis porondot alakítanak ki. Ez egyszerre színpada az akár 100 m-re is elhallatszó szerenádnak,  de egyben küzdő aréna a rivális hím fajtársakkal vívott csatákhoz is.

Nincs hőmérőd? Keress egy tücsköt!

 A tücskök ciripelése nagyban függ az időjárási viszonyoktól. Ők is a jó időt részesítik előnyben, ilyenkor ugyanis gyorsabban húzzák a talpalávalót. Szeles, esős idő esetén pedig egyszerűen félre teszik hegedűjüket, és elnémulnak. Kutatók megfigyelték, ha egy percig számoljuk a tücsök ciripelését, hőmérő nélkül is meg tudjuk mondani, hogy hány fok van. Ha egy kicsit hihetetlenül is hangzik az ötlet, mindenképpen érdemes egy próbát tennünk! Figyelmesen kell hallgatnunk, mert néha nehéz elválasztani két cirip-ciripet egymástól, miközben egy óra/telefon másodpercmutatója segítségével meg kell számolnunk, hogy tücskünk egy perc alatt hányat ciripel. Ezt a számot öttel kell meg szoroznunk  és a kapott szorzatból ki kell vonnunk kétszázat. Végül az eredményt osszuk el harminchattal és ehhez adjunk még tizet. Ez a hőmérséklet Celsius fokban mérve. Az eredményt hőmérőn ellenőrizhetjük. Kellemes nyári napokat és jó hőmérést kívánunk!

Tücsök a fán

A tücsök nem igazán tud repülni, de fára azért felmászik